Jump to content

Программы для конвертирования медиа файлов


Recommended Posts

ts дан avi га угириб двд оркали куриш учун Elecard Converter Studio 3.1.32 Build 90113 ни шу ердан олдим лекин негадир "формат входного файла не поддерживается" деяпти. илтимос маслахат беринглар.

Link to comment
Share on other sites

ts дан avi га угириб двд оркали куриш учун Elecard Converter Studio 3.1.32 Build 90113 ни шу ердан олдим лекин негадир "формат входного файла не поддерживается" деяпти. илтимос маслахат беринглар.

Кодекларни куриб чикинг

Link to comment
Share on other sites

Guest ака_Учкун

ts дан avi га угириб двд оркали куриш учун Elecard Converter Studio 3.1.32 Build 90113 ни шу ердан олдим лекин негадир "формат входного файла не поддерживается" деяпти. илтимос маслахат беринглар.

ts бу контейнерми еки формат???

Ts бу жуда кенг тушунча йигит, бу файлни каердан олгансиз, еки спутникдан езгансизми? Буларни билмасдан туриб кандай маслахат бериш мумкин??

Эфирдан езган булсангиз, кандай провайдердан езгансиз? mpeg-2, mpeg-4, HD, DVB-S, DVB-S2 ?????

Менимча саволни нотугри куяетганлигингизни тушунган булсангиз керак)))

Саволни бундай куйиш керак: (масалан)

Мен палонча градусдан палонча канални езяпман, ушбу езувни кандай килиб двд-да курсам булади....

 

TS дегани бу transport stream, яьни транспортный поток, бу потокни сиз кайси спутник ва кайси каналдан, кайси плеер оркали, кайси форматда езяпсиз, саволингиз жавоб ана шу нюансларга боглик, тушунгандирсиз деб уйлайман.....

Link to comment
Share on other sites