Jump to content

Cиз бунга нима дейсиз


Recommended Posts

Угриларга карши кураш.

Салом.Бизлар ресиверларни прошивка килиш учун компьютер олдида соатлаб утириб кечаю-

кундуз сайтлар билан мулокат киламиз.Бу учун куплаб маблаг,Кузнинг нури кетади.Канчалар

нерва киламиз.Прошивка софтлари тайёр булгандан кейин куплаб инсонларга ёрдамимиз тегади.

Инсонларни хурсанд киламиз.Лекин айрим тегинхур угрилар бизнинг мехнатимиздан

фойдаланиб ,биздан ресиверларини пришивка килдириб олиб ,хеч кандай харажатсиз пул ишлаш

учун магазин ёки дуконлар олдида утириб олиб пул ишлашни бошлайдилар.Хатто шундай холлар

булмокдаки,клейнт олиб келган ресиверни пришивка килиб бердим деб пулини олиб ,хеч нарса

килмасдан алдаб юбормокдалар.Хатто ресиверларни улдириб бермокдалар.

Шунинг учун UzSat.Net сайтидан (Admin,Бек)дан илтимос киламиз:

Агар иложи булса (мисол учун Топфелдларда)ПЕРЕКАЧКА ПРОГРАММА НА ДР.РЕС. деган

жойини олиб ташлаш керак.Бу билан тегинхурликка,угриликка карши курашган буламиз.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Угриларга карши кураш.

Салом.Бизлар ресиверларни прошивка килиш учун компьютер олдида соатлаб утириб кечаю-

кундуз сайтлар билан мулокат киламиз.Бу учун куплаб маблаг,Кузнинг нури кетади.Канчалар

нерва киламиз.Прошивка софтлари тайёр булгандан кейин куплаб инсонларга ёрдамимиз тегади.

Инсонларни хурсанд киламиз.Лекин айрим тегинхур угрилар бизнинг мехнатимиздан

фойдаланиб ,биздан ресиверларини пришивка килдириб олиб ,хеч кандай харажатсиз пул ишлаш

учун магазин ёки дуконлар олдида утириб олиб пул ишлашни бошлайдилар.Хатто шундай холлар

булмокдаки,клейнт олиб келган ресиверни пришивка килиб бердим деб пулини олиб ,хеч нарса

килмасдан алдаб юбормокдалар.Хатто ресиверларни улдириб бермокдалар.

Шунинг учун UzSat.Net сайтидан (Admin,Бек)дан илтимос киламиз:

Агар иложи булса (мисол учун Топфелдларда)ПЕРЕКАЧКА ПРОГРАММА НА ДР.РЕС. деган

жойини олиб ташлаш керак.Бу билан тегинхурликка,угриликка карши курашган буламиз.

 

тугри фикр ёки ID бошка ракам билан прошивка килиш керак
Link to comment
Share on other sites

Одатда бу саволни пулга прошивка киладиган одамлар куяди.

Яъни клиентлар бир биридан софт кучирмай, прошивальщикга мурожаат килиш керак. :23:

 

Биринчидан уша сиз айтган угрилар хам тюнердан тюнерга эмас, интернетдан софтни олиб компьютердан прошивка килишни урганиши мумкин.

 

Иккинчидан сизлар уз манфаатларингни кузлаб узгартириш киритмокчисизлар, демак кайсидир дастурчини топиб унга мехнатига яраша маблаг ажратиш керак, чунки бундай ишлар бекорга килинмайди.

 

Учинчидан, хуп дастурчи топилди ва узгартириш киритди, лекин софт тез-тез янгиланиб турибди, деярли хар ойда чикаяпти. Демак сизлар узгартириш киритган софт эскиради ва хеч кимга керак булмай колади.

 

Шунинг учун сизлар айтган гаплар амалга ошиши кийин. :4:

Очигини айтганимга хафа булмайсизлар.

Link to comment
Share on other sites

Одатда бу саволни пулга прошивка киладиган одамлар куяди.

Яъни клиентлар бир биридан софт кучирмай, прошивальщикга мурожаат килиш керак. :23:

 

Биринчидан уша сиз айтган угрилар хам тюнердан тюнерга эмас, интернетдан софтни олиб компьютердан прошивка килишни урганиши мумкин.

 

Иккинчидан сизлар уз манфаатларингни кузлаб узгартириш киритмокчисизлар, демак кайсидир дастурчини топиб унга мехнатига яраша маблаг ажратиш керак, чунки бундай ишлар бекорга килинмайди.

 

Учинчидан, хуп дастурчи топилди ва узгартириш киритди, лекин софт тез-тез янгиланиб турибди, деярли хар ойда чикаяпти. Демак сизлар узгартириш киритган софт эскиради ва хеч кимга керак булмай колади.

 

Шунинг учун сизлар айтган гаплар амалга ошиши кийин. :4:

Очигини айтганимга хафа булмайсизлар.

 

Бек тугри айтдингиз бефойда хар ойда ёки бир кунда софт узгариб турибди.
Link to comment
Share on other sites

Бекни фикрига кушиламан ,тюнердан тюнерга ташлашни урганишдими демак ,компютердан хам ташлашни урганишади ,уларнинг урганишига хеч ким каршилик килишга хакки йук. Пул ишлашни факат прошивка билан амалга оширмокчи булганлар хато килишади. Уларни ремонтини хам урганиш керак,хали тюнерлар янги ,вакти соати келади ,деталлар эскиради ,ана унда томоша бошланади

Link to comment
Share on other sites

биродарлар тортишмана хамма нарсани иложи бор коп портни блок килиш бу кийин иш мен узим пулга прошивка килганим учун анчадан бери шу иш билан шугулланмокчиман бугун ёки эртага шу масалани хал килиб беришга ваъда бераман. хеч булмаганда тюнердан тюнерга кучмайдигон сиззи рухсатийзсиз компдан хам перекачка бумийдигон софт киламиз

Link to comment
Share on other sites

umix; Хурматли форум катнашчилари. Юкоридагиларни такрорламасдан (албатта улар компьютердан узлари прошивка килишни урганиб олишади), бу холат(чегараланган софт)ни килиш меним фикримча осон булмаса керак. Чунки бизнинг форумимиздан ташкари бошка форумларда албатта уша прошивкалар бериладику, фарки вактида холос.

Link to comment
Share on other sites

Бек сизнинг гапингиз хам тугри.Хозир бозор иксидиёти.

хамма хам яшаш керак,Лекин бировни мехнатидан фойдаланиб

эмас,уз мехнати билан.Мархамат компьютер олсин,мехнат килсин,

кузини нурини туксин,ургансин,кандини урсин.Сиз кандай тушинсангиз узингиз биласиз,лекин бошка инсоннинг мехнатидан

фойдаланиб иш килишни,ман муттахамлик ва виждонсизлик деб

биламан.Энди пул ишловчиларга келсак,богни яратгандан кейин

мевасини хам ейиш керакда.Чунки У интернетга,телефонга,электр манбаига пул тулайди,нервисини бузади,кузини ишдан чикаради,

ва хакоза.Энди гаплашганда гап куп дейдилар.

Мана мисол РОНИни софтларни пулга сотганидан хабарларингиз

булса керак.Мисол учун TF4100Fi,TF6000Fларга,Унинг софтини тюнердан тюнерга прошивка килишнинг иложи йук.Чунки

ПЕРЕКАЧКА ПРОГРАММА НА ДР.РЕС. деган жойини олиб ташлаган.

Нима бизда шундай дастурчилар йукми?БОР.Уни ёллаш шарт эмас.

Узимизнинг дастурчилар ичидан чикади.Лекин у хам килган хизмати

учун хак олиши керак.Ким пулини туласа сотиши керак.

Билим учун,мехнат учун пул олиш уят эмас.Бундан угрилар,карокчилар уялсин.У ихтирочи пулини олгандан кейин

софтлар бир кундами,Бир ойда узгарадими Узи учун харакат килади.

МАНА ШУ ГАПЛАРГА КУШИЛГАН ХАМ ЮРТЛАРИМНИ УЗ ФИКРЛАРИНИ

БИЛДИРИШЛАРИНИ ИЛТИМОС КИЛАМАН!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

Читаем Terms of Use